NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Landscape Magazine

FR - 21:20

[[nl]]Landscape Magazine is een duo van muzikanten met diametraal tegenovergestelde paden:
Diego Higueras, geboren in Peru, is een veelzijdige gitarist beïnvloed door 70's blues en rock. Verschillende projecten en samenwerkingen brachten hem tot in Jamaica en de Verenigde Staten. Nicolas Draps, een klassiek geschoolde violist van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, neemt niet langer genoegen met uitsluitend "vertolken".

[[en]]Landscape Magazine is a duo of musicians with diametrically opposite paths:Diego Higueras, born in Peru, is a versatile guitarist influenced by 70's blues and rock. Various projects and collaborations brought him to Jamaica and the United States. Nicolas Draps, a classically trained violinist from the Royal Conservatory of Brussels, no longer settles solely for "interpretation".

[[nl]]In 2015, tijdens improvisaties en uitwisselingen met studenten van de hedendaagse dansschool P.A.R.T.S. werd de kiem van Landscape Magazine geplant. Deze eerste voorstelling was een openbaring; het verlangen om samen te creëren werd een noodzaak.

[[en]]In 2015, during improvisations and exchanges with students of the contemporary dance school P.A.R.T.S. the seed of Landscape Magazine was planted. This first performance was a revelation; the desire to create together became a necessity.

[[nl]]Heel organisch kwam het tot het creëren van loops, samen of individueel, maar altijd met het idee om samen in dezelfde richting te resoneren. De een gebruikt de creaties van de ander om zich te uiten. Beetje bij beetje wordt hun repertoire helderder, evenals hun werkwijze en hun taal. Er is slechts één regel: elk geproduceerd geluid moet uit de instrumenten komen, weliswaar soms sterk vervormd door combinaties van effectpedalen.

[[en]]Very organically, loops were created, together or individually, but always with the idea of ​​resonating together in the same direction. The one uses the creations of the other to express themselves. Little by little their repertoire becomes clearer, as well as their method and their language. There is only one rule: every sound produced must come from the instruments, although sometimes strongly distorted by combinations of effect pedals.

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.