NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Vizitfabriekske

[[nl]]’t Vizitfabriekske is de thuisbasis van vizit gidsenorganisatie. Een vernieuwde negentiende-eeuwse textielfabriek in de Gentse Prinsenhofbuurt. We organiseren er geregeld concerten, proeverijen, meetings, en zo veel meer …

[[en]]Vizitfabriekske is the home of vizit guide organization. A renewed nineteenth-century textile factory in the Ghent Prinsenhof neighborhood. We regularly organize concerts, tastings, meetings, and so much more ...

[[nl]]Met een capaciteit van 75 plaatsen mag je in Vizitfabriekske vooral het intiemere werk van WTFF verwachten. VIZIT begon in Gent in 1995. Oprichtster Evelyn Cruyt wou - vanuit het gevoel steeds hartelijk onthaald geweest te zijn op buitenlandse reizen - de bezoekers van haar geboortestad een even uniek als persoonlijk onthaal bieden, weg van de standaardroutes. Eerst op kleine schaal, maar inmiddels duiken de gidsen zowat overal in België op.

[[en]]With a capacity of 75 places, you can expect the more intimate work of WTFF in Vizitfabriekske. VIZIT started in Ghent in 1995. Founder Evelyn Cruyt wanted - from the feeling that she had always been warmly welcomed on trips abroad - to offer visitors to her home town a unique and personal welcome away from the standard routes. First on a small scale, but now the guides are popping up almost everywhere in Belgium.

Vizit
Hof Ten Walle 1 - 9000 Gent

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.