NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Parnassus

[[nl]]Met zijn monumentale barokke gevel is deze voormalige Minderbroederskerk van de Franciscanen een baken in het hart van de Gentse linkeroever. Onder de naam "Parnassus" werd het kerkgebouw omgevormd tot restaurant en centrum voor cultuur en ontmoetingen. Parnassus is een sociaal tewerkstellingsproject van vzw Ateljee.

[[en]]With its monumental baroque façade, this former Franciscan Friars Minor Church is a beacon in the heart of the left bank of Ghent. Under the name "Parnassus" the church building was transformed into a restaurant and center for culture and encounters. Parnassus is a social employment project of vzw Ateljee.

[[nl]]Mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt worden er tewerkgesteld. De monumentale ruimte van 400 vierkante meter heeft een neobarok interieur en een uitstekende akoestiek die onze Waterfront artiesten met plezier gaan testen.

[[en]]People with a reduced chance on the labor market are employed there. The monumental area of ​​400 square meters has a neo-baroque interior and excellent acoustics that our Waterfront artists will enjoy testing.

Parnassus
Oude Houtlei 122 - 9000 Gent

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.