NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Campus
Sint-Lucas Gent

[[nl]]De campus Sint-Lucas Beeldende kunst is al meer dan 150 jaar een monument in het historisch centrum van Gent. De gebouwen verzoenen eeuwenode Neogotiek met hedendaagse architectuur. De campus biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren.

[[en]]The Sint-Lucas campus Visual arts has been a monument in the historic center of Ghent for more than 150 years. The buildings reconcile centuries-old Neo-Gothic with contemporary architecture. The campus offers space - physical and virtual - to grow and stimulate artistic, technical and design talent.

[[nl]]Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Omdat Sint-Lucas mee wil participeren aan het culturele en creatieve leven van de stad, zetten we de deuren graag open voor dit showcasefestival. De campus Sint-Lucas Gent is samen met de gerenommeerde kunsthogescholen Sint-Lukas Brussel, Narafi Vorst, Lemmensinstituut Leuven en campus C-Mine Genk onderdeel van LUCA School of Arts.

[[en]]It is a meeting place for many cultures and nationalities, a lab that opens up regional and international art. Because Sint-Lucas wants to participate in the cultural and creative life of the city, we are happy to open the doors for this showcase festival. The Sint-Lucas Ghent campus, together with the renowned Sint-Lukas Brussels art school, Narafi Vorst, the Lemmens Institute Leuven and the C-Mine Genk campus, are part of the LUCA School of Arts.

LUCA – Campus Sint-Lucas Gent
Alexianenplein 1 - 9000 Gent

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.