NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

[[nl]]Salut les mecs! 4 Waalse bands op WTFF
[[en]]Salut les mecs! 4 Walloon bands on WTFF

[[nl]]We zijn chauvinistisch genoeg om te stellen dat Gent het muzikale epicentrum van de lage landen is, maar evengoed nieuwsgierig om toch over de taalgrens te gaan piepen. Via een call op MyCourtCircuit veroverden Condore, Landscape Magazine, Mangrove en River into Lake een podium op WTFF. Ook de Vlaams-Brabanders van she bad (Mayway Records) zakken af naar Waterfront.

[[en]]We are chauvinistic enough to state that Ghent is the musical epicenter of the low countries, but just as curious to squeak across the language border. Condore, Landscape Magazine, Mangrove and River into Lake conquered a stage at WTFF via a call on MyCourtCircuit. The Flemish-Brabant band she bad (Mayway Records) are also coming to Waterfront.

[[nl]]Bekijk het hier! [[en]]Check it out!

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.