NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

[[nl]]Vier nieuwe namen voor Waterfront
[[en]]Four new names for Waterfront

[[nl]]Met SUMI, Of Blood and Mercury, EMY en BARST beginnen de contouren van het showcase festival zich af te tekenen. Nieuw talent, nieuwe samenwerkingen, of doorwinterde artiesten die zich herbronnen … WTFF tapt uit zeer diverse vaatjes, maar prikkelen zal het zeker.

[[en]]With SUMI, Of Blood and Mercury, EMY and BARST, the contours of the showcase festival are starting to take shape. New talent, new collaborations, or seasoned artists who recharge their batteries ... WTFF taps into very diverse kegs, but it will certainly excite.

[[nl]] Bekijk hier alle artiesten! [[en]]View all artists here!

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.