NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

[[nl]]Faites un tour à Gand et jouez WTFF
[[en]]Faites un tour à Gand et jouez WTFF*

[[nl]]Waterfront Festival is een ontdekkingsreis, en dus kan een taalgrens ons niet tegenhouden. Tot vrijdag 23/8 loopt er een call op het Waalse platform mycourtcircuit.be waaruit we vier bands uit het Zuiden van la Belgique gaan selecteren voor WTFF. De teller staat al op 127! Uw copains hebben nog trois jours om zich in te schrijven.

[[en]]*Make a trip to Ghent and play WTFF. Waterfront Festival is a journey of discovery, and so a language border will not stop us. Until Friday 23/8 there is a call on the Walloon platform mycourtcircuit.be from which we will select four bands from the South of la Belgique to play at WTFF. The counter is already at 127! Your copains still have trois jours to register.

[[nl]]Bekijk het hier! [[en]]Check it out!

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.