NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Roos Denayer
en Trui Amerlinck

FR - 23:00

[[nl]]Roos Denayer studeerde jazz aan het conservatorium van Gent, waar ze bij UMM en Appamada ging spelen. Na een jaar Erasmus in Oostenrijk kwam ze terug met eigen songs en heel veel goesting om haar eigen ding te doen. Bassiste Trui Amerlinck kwam deze zomer aan boord met haar eigen veelzijdige muzikale inbreng – bas o.a. – maar het plan is dat het duo verder uitbreidt. Met een splash concert op Waterfront maken ze een muzikale snapshot van deze groeifase.

[[en]]Roos Denayer studied jazz at the Ghent conservatory, where she started playing with UMM and Appamada. After a year of Erasmus in Austria, she returned with her own songs and a lot of enthusiasm to do her own thing. Bass player Trui Amerlinck came on board this summer with her own versatile musical input - bass, among other things - but the plan is for the duo to expand further. With a splash concert on Waterfront they make a musical snapshot of this growth phase.

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.