NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

Endlingr

SA - 20:20

[[nl]]Endlingr is een Instrumentaal, psychedelisch scape-rock trio uit Gent. Hun muziek is te omschrijven als duister, filmisch, doorgecomponeerd met riff- en scape gebaseerde passages. Aan de muziek is een onlosmakelijk visueel luik verbonden dat nauw verweven is in de identiteit van de muziek, en voert de toeschouwer mee in intensere totaalbeleving. In het universum van Endlingr botsen we onmiskenbaar op begrippen als ontkoppeling, vervreemding, desolatie, isolatie, dystopie, nostalgia naar ongerepte natuur, een filmische bijklank (film noir) en een grootstedelijke bijklank.

[[en]]On a bright and warm summerday you wonder why life is good, putting up your feet and having a beer while a ray of sun smacks you in the face. Endlingr is that ray, albeit a ray of sound hurling you around the room with energetic climaxes and leaving you concerned with the welbeing of the musician. A combination of noise and boise welded together by craftsmen who's creative origin can be traced back to an innercity factory scene of a 50s film noir. Let us trade music for love and money for experience. We are one musician playing for an image. We are an image. Aren't we?Endlingr is an Instrumental, psychedelic scape-rock trio from Ghent. Their music can be described as dark, cinematic, composed with riff and scape-based passages. The music is linked to an inseparable visual aspect that is closely interwoven with the identity of the music, and leads the viewer into a more intense total experience. In the universe of Endlingr we unmistakably clash with concepts such as disconnection, alienation, desolation, isolation, dystopia, nostalgia for untouched nature, a cinematic connotation (film noir) and a metropolitan connotation.

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.